příjezd / odjezd
Rezervace

+33(0)4 94 55 90 90

Zpět

Právnické informace

Manažer a vydavatel stránek:

 

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
Tel.: +33 (0)4 94 55 90 90
Fax. : +33 (0)4 94 55 90 99
Webová stránka: https://www.tournels.com
Ředitel publikace: Nicolas Bologna

Návrh a realizace:

 

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Webová stránka: http://www.interaview.com

 

Ochrana soukromí a jeho respektování:

 

Právo na přístup a změnu údajů, které se Vás týkají:

 

Kemp Les Tournels uplatňuje politiku ochrany soukromí a jeho respektování.

 

Máte právo na přístup, změnu, opravu a odstranění údajů, které se Vás týkají (článek 34 zákona „Informatique et Libertés“ č. 78-17 ze dne 16. ledna 1978). Pro uplatnění tohoto práva pošlete e-mail na adresu: info@tournels.com.

 

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které identifikují osobu. Nejčastěji to je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

 

Používáni souborů cookies:

 

Společnost Les Tournels bude po případě využívat soubor „cookies“. Se souborem cookie Vás nemůžeme identifikovat, ale jen obecně shromažďovat informace během Vaší návštěvy našeho webu. To nám umožní zjistit, které části naší webové stránky Vás zajímají.

 

Můžete zjistit přítomnost těchto „souborů cookie“ a v případě potřeby je smazat.

 

Můžete zabránit registraci souborů cookie zakázáním této funkce nastavením ve Vašem prohlížeči.

 

Bezpečnost a důvěrnost dat na internetu:

 

Zprávy, které nám posíláte přes internet, můžou být zachyceny na internetu. Dokud se k nám nedostanou, nemůže být jejich důvěrnost zaručena.

 

Ujistěte se, že nezveřejňujete zbytečné nebo citlivé osobní nebo důvěrné informace o jiných osobách. Kromě toho může být označení původu e-mailových zpráv, které obdržíme, falšováno. Pokud nám chcete poskytnout citlivé informace, musíte je poslat poštou. V důsledku toho nebude brána v úvahu žádná stížnost, prohlášení nebo žádost o radu prostřednictvím internetových zpráv.

 

Prosíme Vás o zaslání Vaší žádosti výhradně poštou. Pro další informace o postupech, které je třeba provést, nebo o souborech, které je třeba prověřit, se prosím obraťte písemně na Les Tournels.

 

Dodržování autorských práv

 

Použití informací na této stránce a autorská práva:

 

Použití dokumentů z webové stránky společnosti Les Tournels je povoleno pouze pro informační účely. Každé použití pro jiné účely je výslovně zakázáno.

 

Společnost Les Tournels se snaží co nejlépe zaručovat přesnost a včasnost informací na této stránce a vyhrazuje si právo,opravit obsah kdykoli bez předchozího upozornění.

 

Upozorňuje také návštěvníka, že je na něm, aby si ověřil informace jiným způsobem, včetně kontaktování společnosti.

 

Společnost Les Tournels proto nemůže být zodpovědná za: nepřesné, nesprávné nebo chybějící informace v souvislosti s informacemi dostupnými na internetové stránce; změny v informacích dostupných na webové stránce způsobených podvodnými činnostmi třetí strany a obecně za všechny přímé nebo nepřímé škody bez ohledu na jejich příčinu, původ, povahu a důsledky vyplývající z přístupu kohokoliv na webovou stránku nebo odmítnutí přístupu, stejně jako použití webové stránky a / nebo hodnověrnost o informacích získaných přímo nebo nepřímo z webových stránek.

 

Není-li uvedeno jinak, jsou práva duševního vlastnictví v dokumentech obsažených na internetové stránce a ve všech prvcích vytvořených pro tuto webovou stránku výlučným vlastnictvím společnosti Les Tournels nebo jejích dodavatelů, kteří licenci neposkytují nebo nemají právo nahlížet na webovou stránku.

 

Rozmnožování dokumentů zveřejněných na těchto stránkách je povoleno výhradně za účelem poskytování informací pro osobní a soukromé použití a jakákoli duplikace nebo použití kopií vytvořených pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno.

 

Všechny značky uvedené na této webové stránce patří jejich příslušným společnostem.

 

Všechny produkty, loga a obrázky uvedené na stránkách této webové stránky jsou majetkem příslušných značek.

 

Fotografie, které reprodukují výrobky, nejsou závazné.

 

Technické informace:

 

Tato stránka je přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případů vyšší moci, potíží s počítačem, potíží souvisejících se strukturou komunikačních sítí nebo technických potíží. Z důvodů údržby může být webová stránka přerušena kdykoli.

 

Uplatnění Francouzského práva:

 

Nedodržení těchto ustanovení vystavuje pachatele trestnímu stíhání a trestu. Tento dokument se řídí a vykládá podle francouzského práva a spadá do výlučné pravomoci francouzských soudů. Pokud jsou některá ustanovení tohoto textu neplatná nebo nemají právní účinek, zůstávají všechna ostatní ustanovení v platnosti.

 

Viz také ...