zakwaterowanie / wykwaterowanie
Rezerwacja

+33(0)4 94 55 90 90

Wróć

Informacje prawne

Redakcja i odpowiedzialność za treść strony:

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
Nr tel.: +33 (0)4 94 55 90 90
Fax : +33 (0)4 94 55 90 99
Strona internetowa: https://www.tournels.com
Dyrektor publikacji: Nicolas Bologna

Projekt i wykonanie:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Strona internetowa: https://www.interaview.com

Poszanowanie prywatności użytkowników:
 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Camping Les Tournels rozumie i szanuje obawy użytkowników dotyczące poufności przekazywanych informacji i danych osobowych.
Camping Les Tournels gwarantuje zgodność swoich działań z wymogami francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL) .
Pełniąc rolę administratora danych zgodnie z francuską ustawą dotyczącą Informatyki i Swobód Obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku, znowelizowaną w 2004 roku, jak również z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku
(zwanej dalej „Ustawą dotyczącą Informatyki i Swobód Obywatelskich”), Camping Les Tournels może gromadzić podczas wizyty użytkownika na swojej stronie internetowej (zwanej dalej „Stroną”) dane o charakterze osobowym (nazwiska, imiona, współrzędne…)
lub dane o charakterze nieosobowym (preferencje, listy ulubionych…), umożliwiające identyfikację użytkownika i świadczenie spersonalizowanych usług, a także ulepszenie Strony i dostosowanie się do potrzeb użytkownika.

1 – ODBIORCY GROMADZONYCH DANYCH

Odbiorcą danych jest spółka Camping Les Tournels.
Camping Les Tournels nie przekazuje danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • użytkownik wyraził uprzednio zgodę na przekazywanie tych informacji
 • W celu wykonania oczekiwanej usługi – tak jak w przypadku personalizacji ofert i usług – spółka Camping Les Tournels zobowiązana jest do przekazania wskazanych informacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa osobom trzecim, czyli firmom zapewniającym
  bezpieczeństwo płatności, jak również firmom z branży transportowej, będącym partnerami sieci Yelloh! Village, jak np. Cartrawler i Bravofly.
 • Camping Les Tournels chce zagwarantować użytkownikowi możliwość korzystania z ofert partnerów
 • Camping Les Tournels została wezwana do przekazania tych informacji przez organ sądowy lub jakikolwiek inny organ administracyjny.

Camping Les Tournels może również przekazać dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim świadczącym usługi w ramach prowadzonych statystyk dotyczących korzystania ze Strony oraz w celu ulepszenia Strony. W powyższym przypadku dane osobowe użytkowników pozostaną
anonimowe.

2 – CELE ZBIERANIA DANYCH

Camping Les Tournels zbiera za pośrednictwem Strony dane dotyczące użytkownika, które są niezbędne do następujących celów:

 • zarządzanie rezerwacją i jej potwierdzenie: pobranie płatności, potwierdzenie złożonej rezerwacji oraz wysłanie użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS lub e-mail informacji dotyczących zarezerwowanego pobytu;
 • umożliwienie użytkownikowi korzystania ze Strony;
 • informowanie o aktualnościach i nowościach dotyczących Camping Les Tournels, jak również dostarczanie spersonalizowanych ofert i usług;
 • przeprowadzanie analiz oraz testów technicznych w celu ulepszenia naszej Strony, naszych narzędzi i usług, jak również w celu zapewnienia jak najwyższego komfortu korzystania ze Strony;
 • reagowanie na prośby, oczekiwania i skargi użytkownika przedstawione nam za pośrednictwem formularza kontaktowego, zapewnienie ciągłości tych procesów, a także poprawa jakości obsługi klienta;
 • uzyskanie końcowej opinii na temat pobytu za pomocą naszej ankiety badającej poziom zadowolenia, jak również przeprowadzanie analiz statystycznych;
 • rejestracja i zarządzanie uczestnictwem w konkursach, organizowanych przez cały rok za pośrednictwem różnych mediów (Facebook, Instagram…) oraz przekazanie użytkownikowi zdobytej nagrody;
 • analiza sposobu korzystania ze Strony i ustalenie konkretnego profilu w celu zrozumienia, prognozowania i analizy preferencji użytkownika oraz przygotowania na tej podstawie ofert zgodnych z indywidualnymi oczekiwaniami. W ramach wymienionych działań
  dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane naszym dostawcom rozwiązań technicznych. Aby umożliwić nam przeprowadzenie wskazanych analiz, użytkownik zostanie uprzednio zapytany o wyrażenie na to zgody;
 • przestrzeganie obowiązującego prawa i odpowiadanie na ewentualne żądania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie przestrzegania Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS), powiadomienie organów władzy w przypadku działań niezgodnych z prawem oraz
  ochrona naszych praw w razie poniesienia szkód lub strat.

Camping Les Tournels może zbierać następujące dane dotyczące użytkownika:

 • dane osobowe: nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i faksu, numer telefonu komórkowego, numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu;
 • informacje na temat osób towarzyszących: nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, na których pobranie użytkownik zobowiązuje się do uprzedniego otrzymania od nich zgody;
 • informacje handlowe: subskrypcja newslettera, powiadomienia typu push SMS o treściach handlowych, otrzymywanie ofert partnerów;
 • informacje dotyczące płatności (forma płatności, suma przelewu);
 • informacje wymieniane między użytkownikiem a naszą spółką za pośrednictwem poczty, wiadomości elektronicznych, usługi czat, rozmów telefonicznych lub serwisów społecznościowych, jak również odpowiedzi na ankiety badające poziom zadowolenia;
 • informacje związane z korzystaniem z naszej Strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej;
 • informacje dotyczące zgłoszenia użytkownika o pracę (CV, list motywacyjny, zdjęcie) przekazane nam na stronie z naszymi ofertami pracy.

Camping Les Tournels zobowiązuje się do przetwarzania i przechowywania wszelkich danych osobowych udostępnionych przez użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy dotyczącej Informatyki i Swobód Obywatelskich, wyłącznie w celu bieżącego informowania użytkownika
o aktualnościach dotyczących Camping Les Tournels oraz zagwarantowania użytkownikowi pierwszeństwa w korzystaniu z ofert towarów i usług związanych z działalnością Camping Les Tournels.

3 – PRZECHOWYWANIE DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO

Dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały one zebrane. W celu zarządzania subskrypcją newslettera dane będą przechowywane tak długo, jak subskrypcja będzie aktywna, przy czym wszystkie dane zostaną
usunięte w ciągu 2 miesięcy od momentu anulowania subskrypcji przez użytkownika. Jeśli chodzi o dane osobowe dotyczące rezerwacji, są one przechowywane przez dłuższy okres czasu, aby umożliwić nam wypełnienie obowiązków prawnych (w zakresie przepisów
podatkowych lub sprzedaży oraz w celach gwarancyjnych). W pozostałych przypadkach dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

Spółka Camping Les Tournels dołożyła starań, aby podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności mające na celu zachowanie poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz zapobieganie zniekształceniu, uszkodzeniu bądź zniszczeniu tych danych
lub też dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby trzecie.

Aby chronić dane użytkownika, wdrożyliśmy rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Wykorzystywane dane są szyfrowane i chronione za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), aby umożliwić całkowicie bezpieczne zarządzanie nimi oraz ich transfer za pomocą
bezpiecznego połączenia na serwerze dedykowanym.

Zbierane przez nas dane osobowe przechowywane są w Europie i przekazywane w niektórych przypadkach osobom trzecim znajdującym się w krajach spoza strefy EOG, które przestrzegają jednakże tej samej polityki prywatności, zgodnej z europejskim prawem dotyczącym
ochrony danych. Wymagamy od nich, aby podczas przetwarzania niniejszych danych zastosowały się do takich samych wymogów, jakie zostały postawione wobec Camping Les Tournels w ramach RODO.

Niemniej jednak Camping Les Tournels nie ma kontroli nad wszystkimi zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem Internetu i pragnie tym samym zwrócić uwagę użytkowników na istnienie potencjalnych zagrożeń wynikających z użytkowania oraz sposobu funkcjonowania
Internetu.

Inspektor ochrony danych (IOD) sieci Yelloh! Village, do której należy Camping Les Tournels, czuwa nad przestrzeganiem naszej polityki prywatności. W przypadku chęci złożenia skargi można skontaktować się z nim pod adresem e-mail: dpo@yellohvillage.com.

4 – PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że zgodnie z Ustawą dotyczącą Informatyki i Swobód Obywatelskich w każdej chwili przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, z którego może
skorzystać, przesyłając wniosek (i dokładnie określając jego przedmiot) drogą elektroniczną na poniższy adresy e-mail:

info@tournels.com

lub
customerservice@yellohvillage.com

lub też drogą pocztową na następujący adres:

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
France

mając przy tym na uwadze, że Camping Les Tournels zobowiązuje się do rozpatrzenia otrzymanego wniosku w ciągu siedmiu dni roboczych.
Użytkownik zostaje poinformowany także o tym, że zgodnie z Ustawą dotyczącą Informatyki i Swobód Obywatelskich w każdej chwili przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5 – PLIKI COOKIES, DANE NAWIGACYJNE I LOKALIZACYJNE

W momencie wejścia na Stronę i po potwierdzeniu chęci dalszego korzystania z niej przez użytkownika może zostać zainstalowany plik cookie, przechowywany w pamięci lub na twardym dysku komputera użytkownika przez okres maksymalnie 13 miesięcy w celu ułatwienia
korzystania ze Strony. Cookie nie pozwala na identyfikację danej osoby, lecz stanowi element służący do zapisywania informacji dotyczących korzystania ze Strony (wyświetlane podstrony, data i godzina korzystania itd.)

Wysłane cookies pozwalają na:

 • łatwiejsze poruszanie się po Stronie, podniesienie użyteczności i funkcjonalności udostępnionych na Stronie usług oraz na dostosowanie sposobu wyświetlania Strony
 • zapamiętywanie informacji pochodzących z wypełnionego przez użytkownika na Stronie formularza (subskrypcja lub dostęp do konta) lub informacji dotyczących wybranych na Stronie produktów (zawartość koszyka itd.)
 • określenie liczby wizyt na Stronie i prowadzenie na tej podstawie statystyk.

Każdy użytkownik może zablokować zapisywanie cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Czynność ta spowoduje jednakże usunięcie wszystkich plików cookies używanych przez przeglądarkę, a zatem również tych, które są wykorzystywane przez
inne strony internetowe, co może prowadzić do zmian lub utraty pewnych ustawień bądź informacji. Usunięcie cookies może przyczynić się do zmian, a nawet utrudnień w korzystaniu ze Strony.

Jeśli chodzi o zarządzanie plikami cookies i indywidualnymi ustawieniami użytkownika, należy pamiętać, że każda przeglądarka posiada inną konfigurację. W menu „Pomoc” przeglądarki znaleźć można opis konfiguracji, który pozwoli użytkownikowi dowiedzieć
się, w jaki sposób może zmienić swoje preferencje w zakresie cookies.

Wyłączanie plików cookies w Internecie:

Rodzaje cookies Sposób wyłączenia
Analityczne i wydajnościowe pliki cookies Google Analytics
Cookies serwisów społecznościowych Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Korzystanie z internetowych platform na temat kontroli reklamowych plików cookies:
Odwiedź stronę Youronlinechoices, stworzoną przez specjalistów od reklamy internetowej zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EDAA (European Digital
Advertising Alliance), aby móc zablokować lub zaakceptować wykorzystywanie plików cookies przez specjalistów od reklamy należących do tego stowarzyszenia.

Należy pamiętać, że usunięcie cookies może przyczynić się do zmian, a nawet utrudnień w korzystaniu ze Strony.

 
Bezpieczeństwo i poufność w sieci

Wiadomości, które przekazywane są nam za pośrednictwem Internetu, mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie. Poufność przekazywanych nam wiadomości może być zagwarantowana dopiero od momentu ich dotarcia do naszego systemu.

Prosimy upewnić się, że wiadomości te pozbawione są danych osobowych lub poufnych, które są zbędne, wrażliwe lub zostały pozyskane od osób trzecich. Ponadto informacja o nadawcy wiadomości przekazywanej nam drogą elektroniczną może zostać sfałszowana. Zatem jeśli chcesz przekazać nam tego typu informacje, prosimy skorzystać koniecznie z poczty tradycyjnej. Wszelkie zażalenia, oświadczenia lub prośby o udzielenie porady przesłane nam za pośrednictwem Internetu nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o przesyłanie swoich próśb do nas wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dalszych procedur lub spraw będących w toku, prosimy o pisemny kontakt ze spółką Les Tournels.

Poszanowanie praw autorskich

Wykorzystywanie informacji zawartych na stronie i prawa autorskie:

Wykorzystywanie dokumentów zawartych na stronie spółki Les Tournels dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych do użytku prywatnego. Wszelkie próby ich wykorzystania do innych celów są surowo zabronione.

Spółka Les Tournels dokłada wszelkich starań, aby publikowane na jej stronie informacje były tak dokładne i aktualne, jak to tylko możliwe, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do korekty ich treści w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

Spółka przypomina również, że weryfikacja tych informacji innymi metodami, w tym poprzez kontakt ze spółką, należy do obowiązków użytkownika.

W rezultacie spółka Les Tournels nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: jakiekolwiek nieprecyzyjne, niedokładne lub niepełne informacje umieszczone na swojej stronie; jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieuczciwej ingerencji osób trzecich, które spowodowały modyfikację informacji udostępnionych na stronie; oraz ogólnie za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody – bez względu na ich przyczynę, źródło, charakter lub konsekwencje – poniesione przez użytkownika w wyniku dostępu lub braku dostępu do tej strony, jak również w wyniku korzystania z niej i/lub powołania się na jakąkolwiek informację pochodzącą bezpośrednio lub pośrednio ze wskazanej strony.

Poza tym, jeżeli nie podano inaczej, dokumenty zawarte na tej stronie, jak również wszystkie jej elementy są objęte prawami własności intelektualnej, przysługującymi wyłącznie spółce Les Tournels lub jej dostawcom, którzy nie przenoszą na użytkowników strony internetowej tych praw ani nie udzielają im żadnej licencji na ich dalsze wykorzystywanie.

Kopiowanie jakichkolwiek dokumentów opublikowanych na tej stronie internetowej jest dozwolone tylko i wyłącznie w celach informacyjnych do użytku osobistego i prywatnego; wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie kopii zrealizowanych w innych celach jest surowo zabronione.

Wszystkie znaki towarowe wymienione na niniejszej stronie internetowej należą do ich poszczególnych właścicieli.

Wszystkie nazwy produktów, loga i grafiki wymienione na podstronach niniejszej strony internetowej stanowią znaki towarowe należące do ich poszczególnych właścicieli.

Zamieszczone zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy.

Informacje o charakterze technicznym:

Niniejsza strona internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, problemów w obszarze systemów informatycznych, trudności związanych z łączami komunikacyjnymi lub trudności natury technicznej. W celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych funkcjonowanie strony może zostać w każdej chwili przerwane.

Zastosowanie prawa francuskiego:

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu stanowi naruszenie prawa i podlega sankcjom. Niniejszy dokument podlega regulacjom oraz interpretacji według prawa francuskiego, które to należą do wyłącznej kompetencji sądów francuskich. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień.

Zobacz też...