aankomst / vertrek
Reservering

+33(0)4 94 55 90 90

Terug

Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijk en uitgever website:

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
Tel.: +33 (0)4 94 55 90 90
Fax: : +33 (0)4 94 55 90 99
Website: https://www.tournels.com
Directeur van de publicatie: Nicolas Bologna

Ontwerp en Productie:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers, Frankrijk
Website: https://www.interaview.com

Privacybeleid:
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Camping Les Tournels houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.
Camping Les Tournels voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).
Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan Camping Les Tournels
persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren,
hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Camping Les Tournels is de ontvanger van de gegevens.
In elk geval stuurt Camping Les Tournels persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
 • Camping Les Tournels deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden, zoals het aanpassen van onze aanbiedingen en onze diensten, met respect voor de wetgeving, met de bedrijven van veilige betaling en met de transportpartners
  van de keten Yelloh! Village, zoals Cartrawler en Bravofly.
 • Camping Les Tournels aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
 • Camping Les Tournels door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

Camping Les Tournels kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens
van gebruikers anoniem.

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt Camping Les Tournels gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Een reservering beheren en bevestigen: de betaling innen, uw reservering bevestigen en u via sms of e-mail informatie verstrekken over uw verblijf.
 • Communiceren over de actualiteit van Camping Les Tournels en onze nieuwigheden, maar ook om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten voor te stellen.
 • Studies, technische tests verrichten om onze website te optimaliseren, onze tools en diensten te verbeteren en u een steeds optimalere surfervaring te bieden.
 • Uw vragen en klachten beantwoorden en voldoen aan uw verwachtingen, wanneer u ons contactformulier of onze chatdienst gebruikt, de opvolging ervan verzekeren en de klantendienst verbeteren.
 • Uw mening vragen over een verblijf via onze tevredenheidsvragenlijst maar ook om statistische studies te verrichten.
 • Uw deelname aan wedstrijden op verschillende media (Facebook, Instagram, …) in de loop van het hele jaar registreren en beheren en u uw prijs bezorgen.
 • Uw traject analyseren en een profiel opstellen om inzicht te krijgen in uw voorkeuren, hierop te anticiperen en ze te beoordelen, en u zo aanbiedingen te doen die afgestemd zijn op uw verwachtingen. In het kader van deze verwerking kunnen uw persoonsgegevens
  doorgegeven worden aan onze technische dienstverleners. Voor deze analyses zal vooraf uw toestemming gevraagd worden.
 • De wet naleven en ingaan op mogelijke vragen van gerechtelijke instanties, zorgen voor de naleving van de algemene verkoopvoorwaarden, de autoriteiten verwittigen in geval van handelingen die in strijd zijn met de wet en onze rechten beschermen indien
  wij nadeel of schade zouden lijden.

Gebruikersgegevens die kunnen worden verzameld door Camping Les Tournels zijn als volgt:

 • Uw gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, persoonlijk adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, mobiel telefoonnummer, identiteitskaartnummer, nummerplaat
 • Gegevens over uw reisgenoten: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, waarbij u zich ertoe verbindt vooraf toestemming te verkrijgen om deze gegevens te verstrekken.
 • De elementen die verbonden zijn aan de klantaccount: wachtwoord, historiek van de verblijven, favorieten, reisvoorkeuren (datum van verblijf, gereserveerde camping en accommodatie, verblijfdsduur)
 • Commerciële informatie: abonnement op de nieuwsbrief, commerciële push-sms’en, ontvangst van partneraanbiedingen
 • Informatie over de betaling (wijze van betaling, betaald bedrag)
 • De communicatie met ons via de post, e-mail, de chatdienst, telefoonoproepen of op de sociale media, antwoorden op de tevredenheidsvragenlijsten
 • Informatie over uw gebruik van onze website en/of mobiele app
 • Informatie over uw kandidaturen op onze vacaturesite (cv, sollicitatiebrief, foto)

Camping Les Tournels verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte
te houden van het nieuws van Camping Les Tournels en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van Camping Les Tournels.

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:
voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;
De persoonsgegevens met betrekking tot uw reserveringen worden echter langer bijgehouden, zodat wij aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen (zoals fiscale reglementering, verkoopreglementering en voor garantiedoeleinden).
De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.
Camping Les Tournels heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd
of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Om uw gegevens te beschermen, werd een strikte beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden versleuteld en beschermd aan de hand van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om ze te beheren en in alle veiligheid via een beveiligde verbinding
over een specifiek netwerk te versturen.

Uw persoonsgegevens worden in Europa opgeslagen en in bepaalde gevallen doorgegeven aan derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, maar die ditzelfde vertrouwelijkheidsbeleid naleven in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij vragen hen om bij de verwerking van uw gegevens dezelfde zorgvuldigheid aan de dag te leggen als Camping Les Tournels en zich te houden aan de AVG.

Maar Camping Les Tournels heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het
Internet.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Yelloh! Village, waarvan Camping Les Tournels lid is, zorgt voor de naleving van ons privacybeleid. U kunt contact met hem opnemen in geval van een klacht op het adres dpo@yellohvillage.com.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe
via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

info@tournels.com

Of
customerservice@yellohvillage.com

Of per brief naar het volgende adres

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
France

Camping Les Tournels verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.
De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie
te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

 • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
 • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan
leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de Cookies Wijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookies Google Analytics
Cookies voor sociale media Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:
Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital
Advertising Alliance)), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

 
Beveiliging en privacy op het netwerk:

De berichten die u ons via het Internet opstuurt kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.

Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie opstuurt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie of informatie van derden openbaar maakt. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u met de Post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen.

Dien uw verzoeken alleen per brief in. Om meer informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met Les Tournels.

Respecteren van auteursrechten

Gebruik van de op de website aanwezige informatie en auteursrechten:

het gebruik van enig document, afkomstig van de website van het bedrijf Les Tournels is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

&Nbsp;

Het bedrijf Les Tournels streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren.

Het bedrijf waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf.

Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf Les Tournels alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.

Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn het bedrijf Les Tournels of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken.

De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website van het bedrijf is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privé-gebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken.

De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De huidige site is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen Vanwege onderhoud kan het bedrijf de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wetgeving:

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.

Zie ook...