příjezd / odjezd
Rezervace

+33(0)4 94 55 90 90

Zpět

Právnické informace

Manažer a vydavatel stránek:

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
Tel.: +33 (0)4 94 55 90 90
Fax. : +33 (0)4 94 55 90 99
Webová stránka: https://www.tournels.com
Ředitel publikace: Nicolas Bologna

Návrh a realizace:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Webová stránka: https://www.interaview.com

Ochrana soukromí a jeho respektování:

 

OSOBNÍ ÚDAJE A COOKIES

Camping Les Tournels respektuje obavy uživatelů ohledně důvěrnosti poskytovaných informací a osobních údajů.
Camping Les Tournels zajišťuje dodržování povinností týkajících se CNIL.
Jako správce údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978, změněného v roce 2004 a evropské směrnice ze dne 24. října 1995 (dále jen „zákon o ochraně údajů“), bude společnost Camping Les Tournels shromažďovat osobní údaje (křestní
jména, jména, kontaktní údaje atd.) nebo všeobecné údaje (preference, favorizované informace atd.) jen v případě, když uživatel navštíví jeho internetovou stránku (dále jen „webová stránka“), aby mohla identifikovat uživatele, nabídnout mu personalizované
služby nebo zlepšit stránky a naslouchat dotazům uživatelů.

1 – PŘÍJEMCI ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ

Camping Les Tournels je příjemcem dat.
V každém případě předává společnost Camping Les Tournels třetím stranám osobní údaje uživatelů jen tehdy, pokud:

 • uživatel dává svůj předchozí souhlas ke sdílení těchto informací,
 • Společnost Camping Les Tournels musí tyto informace sdílet s třetími stranami, za účelem poskytování očekávaných služeb, jako přizpůsobení našich nabídek a služeb v souladu se zákonem a v spolupráci s bezpečnými platebními společnostmi i partnery skupiny
  Yelloh! Village, jako jsou Cartrawler a Bravofly.
 • Camping Les Tournels by chtěl uživateli umožnit využít nabídky partnerů,
 • Camping Les Tournels je vyzván justičním orgánem nebo jakýmkoli jiným správním orgánem sdělit tyto informace.

Společnost Camping Les Tournels může také sdělovat osobní údaje uživatelů třetím stranám v souvislosti se statistickými studiemi o využívání webu a za účelem optimalizace webu. V tomto kontextu budou osobní údaje uživatelů anonymní.

2 – ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ DAT

Prostřednictvím stránky shromažďuje Camping Les Tournels údaje o uživateli, které jsou naprosto nezbytné pro následující účely:

 • Správa a ověřování rezervací: obdržení platby, potvrzení rezervace a zaslání informací o Vašem pobytu prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
 • Umožnění navigace na webové stránce
 • Komunikace o novinkách Camping Les Tournels a našich novinkách, ale také poskytování nabídek a personalizovaných služeb.
 • Provádění studií, technických testů s cílem optimalizace našich stránek, zlepšování našich nástrojů a služeb s cílem nabídnout Vám stále optimálnější zážitek z navigace.
 • Reakce na Vaše požadavky, očekávání a stížnosti, když používáte náš kontaktní formulář, za účelem zlepšení služeb pro naše zákazníky.
 • Shromažďování Vašich názorů na základě dotazníku spokojenosti s pobytem, ale také provádění statistických studií.
 • Ukládání a správa Vaši účasti v soutěžích na různých médiích (Facebook, Instagram, …) po celý rok a zasílání Vašich výher.
 • Analýza Vaší kariéry a vytvoření profilu, za účelem lepšího vyhodnocení Vašich preferencí a poskytování nabídek, které odpovídají Vašim očekáváním. Jako součást tohoto zpracování mohou být Vaše osobní údaje předány našim poskytovatelům technických služeb.
 • Pro tyto analýzy bude požadován Váš předchozí souhlas.
 • Respektování zákona a odpověď na jakékoli žádosti soudů, zajišťování dodržování všeobecných obchodních podmínek, informovaní úřadů v případě protiprávních jednání a ochrana našich práv v případě poškození.

Údaje týkající se uživatele, které mohou být shromážděny společností Camping Les Tournels, jsou následující:

 • Vaše údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, privátní adresa, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo, mobilní číslo, číslo průkazu totožnosti, poznávací značka.
 • Další informace: jméno, příjmení, datum a místo narození, s jejichž shromážděním jste souhlasili předcházející dohodou.
 • Obchodní informace: přihlášení k newsletteru, reklamní smsky, příjem partnerských nabídek.
 • Platební informace (způsob platby, zaplacená částka).
 • Komunikace prováděná u nás poštou, elektronickými zprávami, chatovými službami, telefonními hovory nebo na sociálních sítích, odpovědi na dotazníky spokojenosti.
 • Informace o používání našeho webu a / nebo mobilní aplikace.
 • Informace tykající se Vaší žádosti o místo (životopis, průvodní dopis, fotka).

Camping Les Tournels se zavazuje zpracovávat a uchovávat veškeré osobní údaje svěřené uživatelem v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů, a to pouze proto, aby informoval uživatele o aktualitách společnosti Camping Les Tournels, a aby
v přednostním prospěchu nabízel zboží a služby související s činností společnosti Camping Les Tournels.

3 – UCHOVÁVÁNÍ DAT A BEZPEČNOST

Údaje se uchovávají po dobu, která nepřekračuje dobu potřebnou pro účely, pro které byly shromážděny:
pro správu registrací k newsletteru budou data uchovávána tak dlouho, dokud je registrace aktivní a všechna data budou smazána do 2 měsíců od odhlášení uživatele;
Osobní údaje týkající se rezervací jsou uchovávány delší dobu, abychom mohli splnit zákonné povinnosti (např. daňové ustanovení nebo prodejní předpisy a pro případy záruk).
Ostatní údaje budou uchovávány po dobu 2 let.
Společnost Camping Les Tournels usilovala o zavedení všech nezbytných bezpečnostních opatření k zachování důvěrnosti a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů a zabránění jejich poškození, pozměnění, zničení nebo neoprávněnému poskytování třetím stranám.
Pro ochranu Vašich dat bylo zavedeno přísné bezpečnostní opatření. Použité údaje jsou zašifrovány a chráněny protokolem SSL (Secure Socket Layer), aby byly bezpečně zpracovány a přenášeny prostřednictvím bezpečného připojení ve speciální síti.
Vaše osobní údaje jsou uloženy v Evropě a v některých případech jsou sděleny třetím stranám, které se nacházejí v zemích mimo EHP a dodržují stejnou politiku důvěrnosti v souladu s evropskými zákony o ochraně údajů. Jedná-li se o Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů vyžadujeme od nich, aby Vaše informace zpracovávaly stejným způsobem jako naše společnost Camping Les Tournels.

Nicméně společnost Camping Les Tournels nekontroluje všechna rizika související s provozem internetu a upozorňuje uživatele na existenci možných rizik, spojených s jeho používáním a provozem.
Komisař ochrany dat skupiny Yelloh! Village, jejíž členem je Camping Les Tournels, zajišťuje dodržování zásady ochrany osobních údajů. V případě stížnosti ho můžete kontaktovat na adrese dpo@yellohvillage.com.

4 – PRÁVA UŽIVATELŮ

Uživatel je informován, že v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů má kdykoli právo na přístup, aktualizaci, opravu a vymazání jeho osobních údajů zasláním žádosti (s přesným uvedením předmětu žádosti) prostřednictvím webu na adresu:
info@tournels.com

nebo
customerservice@yellohvillage.com

nebo poštou na následující adresu:

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
France

kterou se společnost Camping Les Tournels zavazuje zpracovat do sedmi pracovních dnů.
Uživatel je informován o tom, že je oprávněn kdykoli podle Zákona o ochraně osobních údajů odmítnout z oprávněných důvodů zpracování osobních údajů.

5 – COOKIES, NAVIGAČNÍ ÚDAJE A LOKALIZACE

Při přístupu na web a po přijetí pokračujícího procházení uživatele může být soubor cookie nainstalován a uložen nejdéle 13 měsíců v paměti nebo na pevném disku uživatele, aby usnadnil navigaci. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná,
cookie je ale prvkem, který se používá k zaznamenávání informací o navigaci na webu (prohlížené stránky, datum a čas konzultací apod.)

Soubory cookie umožňují:

 • usnadnit prohlížení stránek na webu, zvýšit návštěvnost a ergonomii služeb konzultovaných na těchto stránkách a přizpůsobit prezentaci webu;
 • zapamatovat si informace týkající se formulářů, které uživatel vyplnil na webu (registrace nebo přístup na účet) nebo na produkty vybraných na těchto stránkách (obsah nákupního vozíku atd.);
 • zaznamenat počet návštěv na webu, a tak vytvářet statistiky.

Každý uživatel může odmítnout registraci souborů cookie úpravou parametrů svého internetového prohlížeče. Tato operace však odstraní všechny soubory cookie, které prohlížeč používá, včetně těch, které používají jiné webové stránky, což může vést ke změně
nebo ztrátě určitých nastavení nebo informací. Odstranění souborů cookie může pravděpodobně změnit nebo dokonce ztížit navigaci na webu a některé služby a funkce se mohou stát nefunkční.

Pro správu cookies a volby uživatelů je konfigurace každého prohlížeče odlišná. Popis nastavení se nachází v nabídce nápovědy prohlížeče, která umožní uživateli provést změnu nastavení cookies.

Zamítnutí souborů cookie online:

Typ Cookie Způsob deaktivace
Analytické a funkční Cookies Google Analytics
Cookies sociální síť Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Použití online platforem k řízeni online reklamních souborů cookie:
Navštivte stránku Youronlinechoices, kterou navrhli odborníci v oblasti digitální reklamy, kteří jsou seskupení v evropském sdružení EDAA (Evropská digitální
reklamní aliance), aby zamítli nebo přijali soubory cookie, které používají reklamní specialisté, kteří jsou členy tohoto sdružení.

Upozorňujeme, že odstranění souborů cookie může pravděpodobně změnit nebo dokonce ztížit navigaci na webu.

 

Bezpečnost a důvěrnost dat na internetu:

Zprávy, které nám posíláte přes internet, můžou být zachyceny na internetu. Dokud se k nám nedostanou, nemůže být jejich důvěrnost zaručena.

Ujistěte se, že nezveřejňujete zbytečné nebo citlivé osobní nebo důvěrné informace o jiných osobách. Kromě toho může být označení původu e-mailových zpráv, které obdržíme, falšováno. Pokud nám chcete poskytnout citlivé informace, musíte je poslat poštou. V důsledku toho nebude brána v úvahu žádná stížnost, prohlášení nebo žádost o radu prostřednictvím internetových zpráv.

Prosíme Vás o zaslání Vaší žádosti výhradně poštou. Pro další informace o postupech, které je třeba provést, nebo o souborech, které je třeba prověřit, se prosím obraťte písemně na Les Tournels.

Dodržování autorských práv

Použití informací na této stránce a autorská práva:

Použití dokumentů z webové stránky společnosti Les Tournels je povoleno pouze pro informační účely. Každé použití pro jiné účely je výslovně zakázáno.

Společnost Les Tournels se snaží co nejlépe zaručovat přesnost a včasnost informací na této stránce a vyhrazuje si právo,opravit obsah kdykoli bez předchozího upozornění.

Upozorňuje také návštěvníka, že je na něm, aby si ověřil informace jiným způsobem, včetně kontaktování společnosti.

Společnost Les Tournels proto nemůže být zodpovědná za: nepřesné, nesprávné nebo chybějící informace v souvislosti s informacemi dostupnými na internetové stránce; změny v informacích dostupných na webové stránce způsobených podvodnými činnostmi třetí strany a obecně za všechny přímé nebo nepřímé škody bez ohledu na jejich příčinu, původ, povahu a důsledky vyplývající z přístupu kohokoliv na webovou stránku nebo odmítnutí přístupu, stejně jako použití webové stránky a / nebo hodnověrnost o informacích získaných přímo nebo nepřímo z webových stránek.

Není-li uvedeno jinak, jsou práva duševního vlastnictví v dokumentech obsažených na internetové stránce a ve všech prvcích vytvořených pro tuto webovou stránku výlučným vlastnictvím společnosti Les Tournels nebo jejích dodavatelů, kteří licenci neposkytují nebo nemají právo nahlížet na webovou stránku.

Rozmnožování dokumentů zveřejněných na těchto stránkách je povoleno výhradně za účelem poskytování informací pro osobní a soukromé použití a jakákoli duplikace nebo použití kopií vytvořených pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno.

Všechny značky uvedené na této webové stránce patří jejich příslušným společnostem.

Všechny produkty, loga a obrázky uvedené na stránkách této webové stránky jsou majetkem příslušných značek.

Fotografie, které reprodukují výrobky, nejsou závazné.

Technické informace:

Tato stránka je přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případů vyšší moci, potíží s počítačem, potíží souvisejících se strukturou komunikačních sítí nebo technických potíží. Z důvodů údržby může být webová stránka přerušena kdykoli.

Uplatnění Francouzského práva:

Nedodržení těchto ustanovení vystavuje pachatele trestnímu stíhání a trestu. Tento dokument se řídí a vykládá podle francouzského práva a spadá do výlučné pravomoci francouzských soudů. Pokud jsou některá ustanovení tohoto textu neplatná nebo nemají právní účinek, zůstávají všechna ostatní ustanovení v platnosti.

Viz také ...