zakwaterowanie / wykwaterowanie
Rezerwacja

+33(0)4 94 55 90 90

Wróć

Informacje prawne

Redakcja i odpowiedzialność za treść strony:

 

Camping Les Tournels
Route de Camarat
83350 Ramatuelle
Nr tel.: +33 (0)4 94 55 90 90
Fax : +33 (0)4 94 55 90 99
Strona internetowa: https://www.tournels.com
Dyrektor publikacji: Nicolas Bologna

Projekt i wykonanie:

 

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Strona internetowa: http://www.interaview.com

 

Poszanowanie prywatności użytkowników:

 

Prawo dostępu i modyfikacji danych osobowych:

 

Dotyczy polityki poszanowania prywatności przyjętej przez kemping Les Tournels.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania oraz usuwania danych osobowych, które go dotyczą (art. 34 francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 16 stycznia 1978 roku dotyczącej Informatyki i Swobód Obywatelskich). Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: info@tournels.com.

 

Przez pojęcie „dane osobowe” należy rozumieć wszelkie informacje pozwalające na identyfikację konkretnej osoby. Najczęściej zalicza się do nich imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

 

Wykorzystywanie plików cookies:

 

Spółka Les Tournels zastrzega sobie prawo do wykorzystywania plików cookies. Plik cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika, lecz umożliwia zapisywanie ogólnych informacji pozostawionych podczas wizyty na naszej stronie. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, które obszary naszej strony internetowej są najchętniej odwiedzane.

 

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia obecności plików cookies i usunięcia ich w razie potrzeby.

 

Użytkownik ma możliwość sprzeciwić się zapisywaniu cookies poprzez wyłączenie obsługi tych plików w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

Bezpieczeństwo i poufność w sieci

 

Wiadomości, które przekazywane są nam za pośrednictwem Internetu, mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie. Poufność przekazywanych nam wiadomości może być zagwarantowana dopiero od momentu ich dotarcia do naszego systemu.

 

Prosimy upewnić się, że wiadomości te pozbawione są danych osobowych lub poufnych, które są zbędne, wrażliwe lub zostały pozyskane od osób trzecich. Ponadto informacja o nadawcy wiadomości przekazywanej nam drogą elektroniczną może zostać sfałszowana. Zatem jeśli chcesz przekazać nam tego typu informacje, prosimy skorzystać koniecznie z poczty tradycyjnej. Wszelkie zażalenia, oświadczenia lub prośby o udzielenie porady przesłane nam za pośrednictwem Internetu nie będą brane pod uwagę.

 

Prosimy o przesyłanie swoich próśb do nas wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dalszych procedur lub spraw będących w toku, prosimy o pisemny kontakt ze spółką Les Tournels.

 

Poszanowanie praw autorskich

 

Wykorzystywanie informacji zawartych na stronie i prawa autorskie:

 

Wykorzystywanie dokumentów zawartych na stronie spółki Les Tournels dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych do użytku prywatnego. Wszelkie próby ich wykorzystania do innych celów są surowo zabronione.

 

Spółka Les Tournels dokłada wszelkich starań, aby publikowane na jej stronie informacje były tak dokładne i aktualne, jak to tylko możliwe, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do korekty ich treści w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

 

Spółka przypomina również, że weryfikacja tych informacji innymi metodami, w tym poprzez kontakt ze spółką, należy do obowiązków użytkownika.

 

W rezultacie spółka Les Tournels nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: jakiekolwiek nieprecyzyjne, niedokładne lub niepełne informacje umieszczone na swojej stronie; jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieuczciwej ingerencji osób trzecich, które spowodowały modyfikację informacji udostępnionych na stronie; oraz ogólnie za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody – bez względu na ich przyczynę, źródło, charakter lub konsekwencje – poniesione przez użytkownika w wyniku dostępu lub braku dostępu do tej strony, jak również w wyniku korzystania z niej i/lub powołania się na jakąkolwiek informację pochodzącą bezpośrednio lub pośrednio ze wskazanej strony.

 

Poza tym, jeżeli nie podano inaczej, dokumenty zawarte na tej stronie, jak również wszystkie jej elementy są objęte prawami własności intelektualnej, przysługującymi wyłącznie spółce Les Tournels lub jej dostawcom, którzy nie przenoszą na użytkowników strony internetowej tych praw ani nie udzielają im żadnej licencji na ich dalsze wykorzystywanie.

 

Kopiowanie jakichkolwiek dokumentów opublikowanych na tej stronie internetowej jest dozwolone tylko i wyłącznie w celach informacyjnych do użytku osobistego i prywatnego; wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie kopii zrealizowanych w innych celach jest surowo zabronione.

 

Wszystkie znaki towarowe wymienione na niniejszej stronie internetowej należą do ich poszczególnych właścicieli.

 

Wszystkie nazwy produktów, loga i grafiki wymienione na podstronach niniejszej strony internetowej stanowią znaki towarowe należące do ich poszczególnych właścicieli.

 

Zamieszczone zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy.

 

Informacje o charakterze technicznym:

 

Niniejsza strona internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, problemów w obszarze systemów informatycznych, trudności związanych z łączami komunikacyjnymi lub trudności natury technicznej. W celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych funkcjonowanie strony może zostać w każdej chwili przerwane.

 

Zastosowanie prawa francuskiego:

 

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu stanowi naruszenie prawa i podlega sankcjom. Niniejszy dokument podlega regulacjom oraz interpretacji według prawa francuskiego, które to należą do wyłącznej kompetencji sądów francuskich. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień.

 

Zobacz też...